Ασκήσεις Practical life…

Οι ασκήσεις “pracrical life” υποστηρίζονται στη μέθοδο Montessori… Σκοπός τους, είναι μέσα από εξάσκηση να αναπτυχθεί ο βαθμός συγκέντρωσης των παιδιών, η αυτοπεποίθησή τους και η ανεξαρτησία τους από τους ενήλικες. Δεν είναι θεωρίες…? είναι οι δραστηριότητες αυτές που βοηθούν τα παιδιά μας να εξελιχθούν και να κάνουν πράγματα στην καθημερινότητά τους. Με το κουταλάκι μεταφέρω ζάχαρη προσεκτικά… Και με το στραγγιστήρι αχνίζω… Κουταλάκι κουταλάκι μεταφέρω σε ποτήρια πολύ προσεκτικά, κάτω να μην πέσει… Και τα χρώματα εξασκώ, η κυρία μου ζητάει τη ζάχαρη να βάλω σε ποτήρι διαφορετικό. Στο κόκκινο ❤️, στο κίτρινο ?, στο πράσινο ?ή στο μπλε ?;;; Με τα δαχτυλάκια μου ανακατεύω… … Το Χωνί χρησιμοποιώ σαν να είμαι στην κουζίνα… Και στο τέλος θα μάθω από ποτήρι σε ποτήρι να βάζω το νερό, προσεκτικά πολύ για να μην βραχώ…  

[learn_press_profile]