Εκπαιδευτικό Υλικό για εξάσκηση

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'metamorfosi.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '114.119.155.19' and package_id = '5044'

Σφάλμα στη βάση δεδομένων: [Table 'metamorfosi.wp_ahm_user_download_counts' doesn't exist]
select download_count from wp_ahm_user_download_counts WHERE user = '114.119.155.19' and package_id = '5022'