Τα τμήματα που λειτουργούν είναι:

Πρωινά:

Βρεφικό (0-2 ετών)

 Υπεύθυνες Τμήματος: κ. Πέπη Θεοδωροπούλου και κ. Μαρία Παπανικολάου

 

Μεταβρεφικό (2-3 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Κατερίνα Παππά

 

Προπρονήπια (3-3,5 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Σταυρούλα Παπαδημητρίου

 

Μικρά Προνήπια (3,5-4 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Χριστιάνα Βαφείδη

 

Προνήπια (4-4,5 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Φούλα Κατσιφού

 

Νήπια (4,5-5,5 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Μαρία Σίμου

Απογευματινά:

            Βρεφικό (0-3 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ.  Βαρβάρα Διομή

Νηπιακό (3-5,5 ετών)

Υπεύθυνη Τμήματος: κ. Ευτυχία Γιαννούλη