Τσιριτίρι – Τσιριτρό

  Tσιριτρό Σέ μια ρώγα από σταφύλι έπεσαν οχτώ σπουργίτες και τρωγόπιναν οι φίλοι. Τσίρι – τίρι, τσιριτρό, τσιριτρί, τσιριτρό!   Έχτυπούσανε τις μύτες και κουνούσαν τις ουρές κι είχαν γέλια και  χαρές. Τσίρι -τίρι, τσιριτρό, τσιριτρί, τσιριτρό!   Πώ πω πώ πω σε μια ρώγα φαγοπότι και φωνή! την αφήκαν αδειανή. Τσίρι -τίρι, τσιριτρό, τσιριτρί, τσιριτρό!   Και μέθυσαν κι ολημέρα πάνε δώθε, πάνε πέρα, τραγουδώντας στον αέρα: Τσίρι -τίρι, τσιριτρό, τσιριτρί, τσιριτρό!   Ζαχαρίας Παπαντωνίου      

[learn_press_profile]