Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων Παιδιού