Επιμόρφωση των παιδαγωγών μας σε περιβαλλοντικά θέματα

Επιμόρφωση των παιδαγωγών μας σε περιβαλλοντικά θέματα

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, οι παιδαγωγοί του Βρεφονηπιακού μας Σταθμού παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής θεματολογίας.

… η επιμόρφωση συνεχίζεται και δε σταματά ποτέ, για ενα καλύτερο αύριο.