Συζητώντας για την πειθαρχία, με τη Φοίβη Αναγνώστου