Η ελιά… Η ελίτσα

Η ελιά… Η ελίτσα

Όπου κι αν λάχω κατοικία

δεν μ’ απολείπουν οι καρποί

ως τα βαθιά μου γερατειά

δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή

μ’ έχει ο Θεός ευλογημένη

κι είμαι γεμάτη προκοπή

είμαι η ελιά η τιμημένη…