Χωρίς κατηγορία

Εκπαιδευτικό Υλικό για εξάσκηση των παιδιών στο σπίτι

Ο Σταθμός μας παραμένει κλειστός… αλλά η σκέψη μας είναι κοντά στα παιδιά μας και στους γονείς που μας εμπιστεύονται. Κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας του σχολείου μας, αποφασίσαμε, ως μια ελάχιστη δυνατή προσφορά, να αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση της εποικοδομητικής απασχόλησης των παιδιών στο σπίτι. Η κίνηση αυτή αποτελεί.